Home


Bij City-Fit heb je reeds een All-in abonnement voor

€ 24,95 per maand*

Daarnaast hebben we nog verschillende andere abonnementsvormen of een 20-beurtenkaart!

* Contacteer ons voor meer info en voorwaarden.

City-Fit Leuven


Corona-crisis update!


Scroll down for English version.

 

Beste leden,

 

De veiligheidsraad heeft beslist dat wij op maandag 8 juni weer mogen openen!


Er zijn wel een aantal richtlijnen waar wij ons aan moeten houden. Het exacte protocol is nog niet bekend maar hieronder alvast de voornaamste regels; deze lijst kan uitgebreid worden indien nodig:

- De training in de fitnesszaal is verplicht op afspraak! Contacteer ons via e-mail of onze Facebook-pagina voor een reservatie.

- Bij het binnenkomen, verplicht handen ontsmetten met alcoholgel (beschikbaar aan de receptie).

- De kleedkamers, douches en sauna mogen tot 1 juli niet gebruikt worden. Vermits de kastjes in de kleedkamer staan, kunnen deze ook niet gebruikt worden; de sleutels van de kastjes zijn ook verwijderd van het sleutelbord. Het is hierdoor tot 1 juli toegestaan om een kleine sporttas of rugzak in de fitnesszaal of danszaal mee te nemen.

- Er mogen max. 40 personen tegelijk in de fitnesszaal aanwezig zijn en max. 10 personen (+ de lesgever) in de danszaal. Mensen die komen trainen in de fitnesszaal, moeten hun lidkaart op het sleutelbord plaatsen. Mensen die een groepsles komen volgen plaatsen hun kaart NIET op het bord maar dienen wel op voorhand de les te reserveren (zoals gewoonlijk). Zo kunnen wij op elk moment zien hoeveel mensen in de fitnesszaal aanwezig zijn.

- Gelieve uw bezoek te beperken tot max. 1,5 uur en na de training het centrum meteen weer te verlaten. Kom indien mogelijk overdag trainen; zo vermijden we piekmomenten.

- Hou steeds 1,5 m afstand met de andere sporters en onze medewerkers.

- Gebruik steeds een handdoek op de toestellen en de banken.

- Desinfecteer steeds alle toestellen en trainingsmateriaal na het gebruik; het materiaal hiervoor is aanwezig. Er zal ook een ontsmettende spray in de toiletten beschikbaar zijn.

- Betalingen zijn enkel mogelijk met de bankkaart.

- De richtlijnen van onze medewerkers dienen altijd strikt opgevolgd te worden.

- Kom niet trainen wanneer u zich ziek voelt.

 

Tot binnenkort!

Het City-Fit team

 

Dear members,

 

The safety council has decided we can re-open on Monday, June 8!


There are however a number of guidelines we have to respect. The exact protocol is not available yet but here below are the most important rules; others can be added if necessary:

- For a workout in the fitness room, you need to make an appointment! Send us an e-mail or contact us by our Facebook-page to schedule your session!

- Upon entering, use the alcohol gel for hand sanitizing (provided at the reception).

- The changing room, the showers and the sauna can not be used untill July 1. Because the lockers are inside the changing room, they can not be used as well; the keys for the lockers have also been removed from the board. Therefore it is allowed until July 1 to bring a small gym bag or backpack in the fitness room and the dance room.

- Only 40 people are allowed in the fitness room at the same time and 10 people (+ the teacher) in the dance room. People doing a workout in the fitness room need to put the membership card on the board for the keys. People coming for a group session DO NOT put the card on the board but they need to make a reservation for the class (as usual). This way we can see at any moment how much people are in the fitness room.

- Please limit your time in the gym to max. 1,5 h and leave the gym straight away after the workout. If possible, come to the gym during daytime so we can avoid peak moments.

- Always keep a distance of 1,5 m between other members and the staff.

- Always use a towel on the machines and the benches.

- Always desinfect the training machines and equipment after use. Material for this is available. There will also be a desinfectant spray in the toilet.

- Payments must be done with bank-card.

- De guidelines of the staff need to be followed strictly.

- Do not come to the gym when you feel sick.

 

See you soon!

The City-Fit team

Doe een gratis

proefsessie:

Wil je in de fitnesszaal begeleiding of wil je een groepsles proberen, bel dan even voor een reservatie: 016/236565.

Heb je al ervaring en wil je je eigen training bij ons uitproberen, kom dan gewoon naar de receptie!

Nieuw reservatie-portaal voor de groepslessen:

Wist u dat het ziekenfonds een deel van uw abonnementsgeld terugbetaalt?


Het volstaat om het document van uw mutualiteit mee te brengen en dan vullen wij dit in voor u.


Vermits City-Fit lid is van de beroepsvereniging van de fitnesscentra, zal elke mutualiteit deze terugbetaling probleemloos doen.

City-Fit BVBA

Maatschappelijke zetel:

Diestsestraat 239

3000 Leuven

BTW BE 0895.824.296  RPR Leuven